Ogłoszenia duszpasterskie 17.09.2023 r.

1. Dziękuję za posprzątanie kościoła i kwiaty. O kościół zatroszczą się kolejni parafianie.

2. Jutro święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży, w czwartek święto św. Mateusza Apostoła

3. Jutro o godzinie 17.00 zapraszam na spotkanie uczniów klasy VI, VII i VIII

4. Adoracja Najświętszego Sakramentu  w czwartek po ostatniej Mszy świętej. 

5. Modlitwę różańcową przed sumą w przyszłą niedzielę poprowadzi Róża Marii Rozmus

6. W najbliższą niedzielę po sumie zapraszam na spotkanie organizacyjne rodziców dzieci klasy III.

7. Taca za tydzień zostanie przeznaczona na remont katedry w Sandomierzu.