Katecheza

Objawienia maryjne w Fatimie

Objawienia fatimskie należą do najbardziej znanych i najbardziej rozpowszechnionych na świecie. W 1917 roku toczyła się pierwsza wojna światowa. W Portugalii rządy sprawował antykościelny reżim a w Rosji zaczęła szaleć rewolucja, która doprowadziła do rozlania się na wiele krajów świata zbrodniczego systemu komunistycznego. W takich okolicznościach politycznych, na obrzeżach miasteczka Fatima, Matka Boża ukazywała się trojgu wiejskim dzieciom nie umiejącym jeszcze czytać. Te dzieci to Łucja dos Santos (10 lat), Hiacynta Marto (7 lat) i Franciszek Marto (9 lat). Zajmowały się one wypasem owiec.

Czytaj dalej