Katecheza

Szóste przykazanie – podsumowanie

Przez ostatnie tygodnie rozważaliśmy treść szóstego przykazania: „Nie cudzołóż”.  Spróbujmy w czasie dzisiejszej katechezy dokonać podsumowania i odpowiedzieć na pytanie: Czego chce Bóg od nas w tym przykazaniu? Przede wszystkim przypomina nam ono o właściwym odnoszeniu się do ludzkiej sfery seksualnej. Bóg, który jest Miłością, stworzył człowieka wraz z jego sferą seksualną i powołał go do miłości doskonałej. Oznacza to, że człowiek wszystkimi swoimi uzdolnieniami ma służyć Bogu i drugiemu człowiekowi. Nie może więc odłączać żadnego swojego uzdolnienia – w tym i sfery seksualnej – od miłości do Boga i do człowieka. Bóg wzywa nas do troski o czystość, ponieważ to ona sprawia, że sfera seksualna jest podporządkowana tej właśnie miłości, nie jest wykorzystywana w sposób egoistyczny. 

Czytaj dalej