Katecheza

Jakie są biblijne podstawy uczynku miłosierdzia głodnych nakarmić?

Wśród uczynków miłosierdzia szczególne miejsce zajmuje nakaz: „głodnych nakarmić”. Chrystus w dramatycznej wizji Sądu Ostatecznego jako pierwszy warunek nagrody w niebie wymienia: „Byłem głodny, a daliście Mi jeść”. 

Czytaj dalej